האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13002 חשבונאות למנהלים

13002 חשבונאות למנהלים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים- קבלה לתואר.

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: קבלה לתואר שני במינהל מדיניות ומנהיגות בחינוך, הקורסים מחקר כמותי בחינוך וסוגיות בניהול בית ספר, ואחד מבין הקורסים כלכלת חינוך, מנהיגות בחינוך, שינוי ארגוני במערכות למידה, מדיניות חינוך, מדיניות חינוך: סמינר מחקר. ידע קודם מומלץ: הקורס מנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' יוסי אהרוני (‏כתיבה‎)‏, ד"ר יעקב קמין (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, רו"ח מנחם פס; חוה נוימן (‏עריכה‎)‏

(‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' יוסי אהרוני (‏כתיבה‎)‏, רו"ח דורון ישראלי

יועצים (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' יהושע לבנת, פרופ' עמיהוד דותן, ד"ר אייל סולגניק

(‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' אלי אמיר, פרופ' אתי איינהורן

מטרות הקורס

החשבונאות היא שפת העסקים, ותכליתה תיאור ביצועי החברה ומצבה הכספי באופן שישרת את מקבלי ההחלטות והמשתמשים בדוחות הכספיים. הקורס עוסק בהקניית מושגי היסוד של הדיווח הכספי ומערכת החשבונאות הפיננסית, בהדגשת משמעותם כבסיס להבנת ביצועי החברה וקבלת החלטות ניהוליות. דגש מיוחד ניתן למבנה הדיווח הכספי, לחשיבות רכיבי הדיווח והדיון באופן המדידה וההצגה שלהם ופרשנותה.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, מקראה ואירועים.