האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13002 חשבונאות למנהלים

13002 חשבונאות למנהלים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים- קבלה לתואר.

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תאוריות למידה והוראה, כלכלת חינוך, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה1. ידע קודם מומלץ: מבוא למיקרוכלכלה.

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' יוסי אהרוני (‏כתיבה‎)‏, ד"ר יעקב קמין (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, רו"ח מנחם פס; חוה נוימן (‏עריכה‎)‏

(‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' יוסי אהרוני (‏כתיבה‎)‏, רו"ח דורון ישראלי

יועצים (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' יהושע לבנת, פרופ' עמיהוד דותן, ד"ר אייל סולגניק

(‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' אלי אמיר, ד"ר אתי איינהורן

מטרות הקורס

הצגת המערכת החשבונאית כמערכת מידע עיקרית בארגון; הבנת המערכת החשבונאית על ידי מנהלים, משקיעים, נותני אשראי, ואחרים; הבנת הכללים והשיטות על פיהם נערכים דוחות חשבונאיים; עריכת הדוחות החשבונאיים העיקריים וניתוחם.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, מקראה ואירועים.


1 או הקורס טכנולוגיה ולמידה שאינו נלמד עוד.