האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14034 מדיניות חינוך: סמינר מחקר

14034 מדיניות חינוך: סמינר מחקר‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך. הקורסים מחקר איכותני בחינוך, סוגיות בניהול בית ספר ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר יצחק ברקוביץ

יועצים: פרופ' רונית בוגלר, פרופ' דן גבתון, פרופ' יובל דרור, פרופ' עמי וולנסקי, פרופ' דן ענבר

הקורס מציג את תחום מדיניות החינוך תוך התמקדות בשני היבטים עיקריים: האחד, תהליך המדיניות והשני, השיח העכשווי המתנהל בו. תהליך המדיניות מתמקד בעיצוב מדיניות ויישומה בזירה החינוכית וכולל ניסוח מטרות חינוכיות, עיצוב השיטות להשגתן והערכת הצלחתן. שיח המדיניות מאופיין בזיהוי בעיות חינוכיות עכשוויות הדורשות מענה ובהצעת פתרונות להן.

הלומדים בקורס יכתבו בסופו עבודת סמינר תוך שימוש בתאוריות, במסגרות האנליטיות ובמושגים שנלמדים בקורס כדי לנתח סוגיות במדיניות חינוך.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

מבנה הקורס

בסמסטר הראשון יילמדו חומרי הקורס. בסמסטר העוקב ישתתפו הסטודנטים בסדנת חובה, שבמהלכה תיכתב העבודה הסמינריונית. הנוכחות במפגשי הסדנה היא חובה.

חומר הלימוד

חומר הלימוד בסמסטר א כולל מקראת מאמרים באנגלית ובעברית ומדריך למידה הערוך על פי נושאי הקורס ומלווה את קריאת המאמרים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.