האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14018 שינוי ארגוני במערכות למידה

14018 שינוי ארגוני במערכות למידה‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / מערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורסים פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה, מחקר איכותני בחינוך, אחד משני הקורסים: מחקר כמותי בחינוך, או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה2 ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

תנאי קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: מחקר כמותי בחינוך, מחקר איכותני בחינוך, תאוריות למידה והוראה, סוגיות בניהול בית ספר וכן עמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אורית אבידב-אונגר, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

יועצים: פרופ' אפרים בן-ברוך, פרופ' חיים גזיאל, פרופ' אברהם יוגב, ד"ר זהר טל

הקורס עוסק בתחום של ייזום והכנסת שינויים בארגונים. כדי לשרוד ולשגשג, ארגונים חייבים לחדש, לפתח, ליזום ולשנות טכנולוגיות, שיטות ניהול ודרכי עבודה. הקורס מספק ידע על מהותם של תהליכי שינוי במערכות חינוך ולמידה, מתחקה אחר מאפייניהם, ועומד על הדילמות והקשיים בהובלתם ועל האסטרטגיות להתמודדות עם קשיים אלו.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

K. Morrison, Management Theories for Educational Change (‏Sage Publications, 1998‎)‏

בקורס יש חובת נוכחות בשני מפגשים: מפגש ראשון ומפגש בו מציגים רפרט.


1 במסגרת קורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.

2 או הקורס טכנולוגיה ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו מוצע עוד.