האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13003 שיווק

13003 שיווק‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים: קבלה לתואר.

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תיאוריות למידה והוראה, כלכלת חינוך, הערכה בחינוך תאוריה ומעשה או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה1 .

פיתוח הקורס: פרופ' יעקב הורניק, אורלי מרגלית; ד"ר רינת שאנן-סצ'י

יועצים: פרופ' אריה גולדמן, פרופ' יחיאל זיו, פרופ' יהושע ליברמן, פרופ' אריה רייכל,

פרופ' אביב שהם

מטרות הקורס

הקורס מציג מסגרת לניתוח בעיות שיווקיות ולזיהוי חלופות לפתרונן ומספק כלים לתכנון אסטרטגי וקבלת החלטות שיווקיות במגוון אירועים ודוגמאות מהשוק הישראלי והבין-לאומי. בנוסף, הקורס מציג את המרכיבים של התכנית השיווקית ומלמד כיצד להכין אותה באופן המבטא הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית בה הארגון פועל והמספק תכנית פעולה להשגת היעדים השיווקיים.

נושאי הלימוד

מושגי יסוד וגישות בניהול השיווק; תכנון אסטרטגי ופיתוח תמהיל שיווק; מערכת מידע שיווקי ומחקר שווקים; ניתוח מתחרים; תהליך אספקת ערך וניהול קשרי לקוחות; פילוח ובחירת שוק מטרה; מיצוב ובידול; מדיניות מוצרים, מותגים ושירותים; המחרה, הפצה וקידום; סוגיות נבחרות בשיווק גלובלי.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר עקרונות ניהול השיווק (‏‏תרגום: א' פרידלנד; האוניברסיטה הפתוחה, 2019‎‎)‏‏, שהוא עיבוד של הספר:

P. Kotler & K.L Keller. (‏2016‎)‏. A framework for Marketing Management. Global Edition 6th ed. Pearson.

חומר הלימוד כולל גם מקראה ומדריך למידה.


1 או הקורס טכנולוגיה ולמידה שאינו נלמד עוד.