האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13003 שיווק

13003 שיווק‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים: קבלה לתואר.

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, תיאוריות למידה והוראה, כלכלת חינוך, הערכה בחינוך תאוריה ומעשה או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה1 .

פיתוח הקורס: פרופ' יעקב הורניק, אורלי מרגלית; ד"ר רינת שאנן-סצ'י

יועצים: פרופ' אריה גולדמן, פרופ' יחיאל זיו, פרופ' יהושע ליברמן, פרופ' אריה רייכל,

פרופ' אביב שהם

מטרות הקורס

הקורס מציג מסגרת לניתוח בעיות בניהול השיווק, מספק כלים לתכנון אסטרטגי וקבלת החלטות בשיווק, ומיישם אותם במגוון אירועים ודוגמאות מהשוק הישראלי והבין-לאומי.

נושאי הלימוד

מושגי יסוד וגישות בניהול השיווק; תכנון אסטרטגי ופיתוח תמהיל שיווק; מערכת מידע שיווקי ומחקר שווקים; ניתוח מתחרים; התנהגות צרכנים וניהול קשרי לקוחות; פילוח שוק; מיצוב ובידול; מדיניות מוצרים, מותגים ושירותים; המחרה, הפצה וקידום; שיווק גלובלי.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר ניהול השיווק: המהדורה הישראלית (‏תרגום: א' פרידלנד; האוניברסיטה הפתוחה, 2012‎)‏, שהוא עיבוד ללמידה עצמית של הספר:

P. Kotler & K.L Keller, Marketing Management, 13th ed. (‏Prentice Hall, 2009‎)‏

חומר הלימוד כולל גם מקראה ומדריך למידה.


1 או הקורס טכנולוגיה ולמידה שאינו נלמד עוד.