האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13003 שיווק

13003 שיווק‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל עסקים: קבלה לתואר שני במנהל עסקים.

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: קבלה לתואר שני במינהל מדיניות ומנהיגות בחינוך, הקורסים מחקר כמותי בחינוך וסוגיות בניהול בית ספר, ואחד מבין הקורסים כלכלת חינוך, מנהיגות בחינוך, שינוי ארגוני במערכות למידה, מדיניות חינוך, מדיניות חינוך: סמינר מחקר. ידע קודם מומלץ: הקורס מנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס: ד"ר רינת שאנן-סצ'י, פרופ' שרית מולדובן (‏‏אחראית אקדמית לעדכון‎‎)‏‏

מטרות הקורס

הקורס מציג מסגרת לניתוח בעיות שיווקיות ולזיהוי חלופות לפתרונן ומספק כלים לתכנון אסטרטגי וקבלת החלטות שיווקיות במגוון אירועים ודוגמאות מהשוק הישראלי והבין-לאומי. בנוסף, הקורס מציג את המרכיבים של התכנית השיווקית ומלמד כיצד להכין אותה באופן המבטא הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית בה הארגון פועל והמספק תכנית פעולה להשגת היעדים השיווקיים.

נושאי הלימוד

מושגי יסוד ותפיסות בניהול השיווק; תכנון אסטרטגי ופיתוח תמהיל שיווק; מערכת מידע שיווקי ומחקר שווקים; ניתוח מתחרים; תהליך אספקת ערך וניהול קשרי לקוחות; פילוח ובחירת שוק מטרה; מיצוב ובידול; מדיניות מוצרים, מותגים ושירותים; המחרה, הפצה וקידום; סוגיות נבחרות בשיווק גלובלי.

חומר הלימוד

ספר הקורס, עקרונות ניהול השיווק: המהדורה הישראלית (‏‏‏תרגום: א' פרידלנד; האוניברסיטה הפתוחה, 2019‎‎‎)‏‏‏, הוא תרגום של הספר:

P. Kotler & K. L. Keller, (‏‏2016‎‎)‏‏. A Framework for Marketing Management, Global Edition (‏‏6e‎‎)‏‏, Pearson

חומר הלימוד כולל גם מקראה ונלמד בשיטת הרצפים, המרכזת את כל חומרי הלימוד באתר הקורס.