האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13005 ניהול פיננסי

13005 ניהול פיננסי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

לתואר שני במנהל עסקים: קבלה לתואר שני במינהל עסקים והקורס חשבונאות למנהלים.

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, הקורסים מחקר כמותי בחינוך וסוגיות בניהול בית ספר, ואחד מבין הקורסים כלכלת חינוך, מנהיגות בחינוך, שינוי ארגוני במערכות למידה, מדיניות חינוך, מדיניות חינוך: סמינר מחקר. ידע קודם מומלץ: הקורס מנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס: ד"ר אריה נחמיאס

יועצים: פרופ' משה בן-חורין, פרופ' אורי בן-ציון, פרופ' חיים לוי, ד"ר יוסי יגיל, ד"ר אברהם לוי

הקורס נועד להקנות ידע תיאורטי וכלים פרקטיים בתחום המימון, הרלוונטיים למנהלים פיננסיים, למשקיעים, לחוסכים ולמלווים. בקורס שני חלקים מרכזיים, החלק הראשון עוסק בהערכת נכסים פיננסים בתנאי ודאות, והשני בהערכת נכסים בתנאי אי-ודאות.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד