האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13005 ניהול פיננסי

13005 ניהול פיננסי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במינהל עסקים.1

פיתוח הקורס: ד"ר אריה נחמיאס

יועצים: פרופ' משה בן-חורין, פרופ' אורי בן-ציון, פרופ' חיים לוי, ד"ר יוסי יגיל, ד"ר אברהם לוי

מטרות הקורס

הקניית ידע וכלי ניתוח עיקריים לקבלת החלטות בתחום המימון.

נושאי הלימוד

מטרת הפירמה ותפקידי המנהל הפיננסי; משבר לעולם חוזר: המשבר הפיננסי הגלובלי של סתיו 2008; ניתוח פיננסי תכנון ובקרה; ניהול הון חוזר; ניהול נכסים קבועים (‏החלטות השקעה לטווח ארוך והיוון זרמי מזומנים, תקצוב הון בתנאי וודאות, בניית זרמי מזומנים בתקצוב הון, תקצוב הון בתנאי אי-ודאות – תוחלת שונות, דומיננטיות סטוכסטית, תיק השקעות (‏CAPM‎)‏; מקורות מימון לטווח ארוך; הערכת חברות מבנה הון ומחיר הון.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, מקראה ומדריך למידה.


1 תנאי קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים שיטות מחקר בחינוך, תאוריות למידה והוראה, כלכלת חינוך, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה. ידע קודם מומלץ: מבוא למיקרוכלכלה.