האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13004 ניהול והתנהגות ארגונית

13004 ניהול והתנהגות ארגונית‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: לתואר שני במינהל עסקים: קבלה ללימודי התואר.

לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית, הקורסים: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע

פיתוח הקורס: פרופ' ורדה וסרמן, ד"ר אייל רכטר, פרופ' שרון טוקר, ד"ר עדי עמית, פרופ' אביעד בר-חיים, ד"ר שני קונה‏‏

יועצים: פרופ' שאול אורג, ד"ר מיקי אייזנמן, ד"ר רונית ויסמל-מנור, פרופ' ורדה וסרמן, ד"ר שושי חן, פרופ' דן כספי, ד"ר ישראל כ"ץ, ד"ר ליאת לבונטין, ד"ר רונית קרק, ד"ר תמי רובל-ליפשיץ, פרופ' בועז שמיר

מטרות הקורס

הקורס עורך היכרות עם תאוריות, מודלים ומערכות מושגיות מתחום ההתנהגות הארגונית, המושתתים על בסיסי ידע מתחום הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה והפסיכולוגיה החברתית. הסטודנטים בקורס יתרגלו יישום של התאוריות והמודלים על אירועים מעולם החברות והארגונים.

נושאי הלימוד

התפתחות היסטורית של תחום הידע בהתנהגות הארגונית; למידה בארגונים; מבנים ארגוניים; מוטיבציה; קבוצות בארגון; תקשורת בארגונים; לחץ; תרבות הארגון; כוח ופוליטיקה בארגונים; קבלת החלטות, מנהיגות; שינוי ופיתוח ארגוני.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על יחידות לימוד, מקראה ומדריך למידה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.