האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13004 ניהול והתנהגות ארגונית

13004 ניהול והתנהגות ארגונית‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: לתואר שני במינהל עסקים: קבלה ללימודי התואר.

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים שיטות מחקר בחינוך, תאוריות למידה והוראה, כלכלת חינוך, הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.2

לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א, סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב, קוגניציה חברתית, הבדלים בין-אישיים, תהליכים קבוצתיים.

לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית, הקורסים: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד בר-חיים (‏‏ראש צוות הפיתוח וכותב ראשי‎‎)‏‏, ד"ר הילה הופשטטר, ד"ר ורדה וסרמן, ליאור לב; אהובה קרן (‏‏עריכה‎‎)‏‏, נירה ארבל (‏‏עיצוב‎‎)‏‏

יועצים: ד"ר מיקי אייזנמן, ד"ר אנדרי אלסטר, פרופ' רבקה בר-יוסף, ד"ר רונית ויסמל-מנור, פרופ' מינה וסטמן, פרופ' דן כספי, ד"ר ישראל כ"ץ, פרופ' לילך שגיב, פרופ' אריה נדלר, פרופ' יצחק סמואל, ד"ר ליעד עוזיאל, ד"ר רונית קרק, פרופ' ענת רפאלי, פרופ' אריה שירום, פרופ' בועז שמיר

מטרות הקורס

הקורס עורך היכרות עם תאוריות, מודלים ומערכות מושגיות מתחום ההתנהגות הארגונית, המושתתים על בסיסי ידע מתחום הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה והפסיכולוגיה החברתית. הסטודנטים בקורס יתרגלו יישום של התאוריות והמודלים על אירועים מעולם החברות והארגונים.

נושאי הלימוד

התפתחות היסטורית של תחום הידע בהתנהגות הארגונית; למידה בארגונים; מבנים ארגוניים; מוטיבציה; קבוצות בארגון; תקשורת בארגונים; לחץ; תרבות הארגון; כוח ופוליטיקה בארגונים; קבלת החלטות, מנהיגות; שינוי ופיתוח ארגוני.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על יחידות לימוד, מקראה ומדריך למידה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס טכנולוגיה ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו נלמד עוד.