פורום אקדמיה עם מובילי סביבה וקיימות בשלטון המקומי, 23.4.2023:

פורום אקדמיה עם מובילי סביבה וקיימות בשלטון המקומי נועד לגבש אג'נדה מחקרית מבוססת צרכים יישומיים, באמצעות היוועצות עם מקבלי החלטות בשלטון המקומי ושיתוף של ידע מקצועי ומחקרי.

במפגש הפורום ראשון התקיימו האירועים האלה:

  • הרצאה ראשונה ודיון בנושא "מגמות ברגולציה סביבתית גלובלית והשפעה על הזירה הלוקלית", בהנחיית ד"ר אור קרסין, ראשת המרכז למחקרי סביבה וקיימות
  • שולחן עגול ושיח פתוח עם המשתתפים בנושא "אתגרי סביבה בוערים ופערי ידע בשלטון המקומי", בהנחיית ד"ר אור קרסין


הזמנה לאירוע >