האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20901 חוף הים התיכון של ישראל: היבטים גיאולוגיים וסביבתיים

20901 חוף הים התיכון של ישראל: היבטים גיאולוגיים וסביבתיים‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

תנאי קבלה: הקורסים צפונות כדור-הארץ או מבוא למדע כדור-הארץ , וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם נדרש : נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, מבוא לאוקיינוגרפיה, ידע קודם מומלץ: מבוא למטאורולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל

הקורס מציג את המאפיינים של חוף הים התיכון על רקע מדע הגיאולוגיה הימית.

מבנה הקורס

הקורס מבוסס על הספר "חוף הים התיכון של ישראל" מאת גדעון אלמגור ואיתמר פרת, בהוצאת המכון הגיאולוגי.

נושאי הלימוד

אתר הקורס

תכני הלימוד המובאים באתר הקורס הם:

סיורים לימודיים (‏חובה‎)‏