האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20901 חוף הים התיכון של ישראל: היבטים גיאולוגיים וסביבתיים

20901 חוף הים התיכון של ישראל: היבטים גיאולוגיים וסביבתיים‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

תנאי קבלה: הקורסים צפונות כדור-הארץ או מבוא למדע כדור-הארץ, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, מבוא לאוקיינוגרפיה. ידע קודם מומלץ: מבוא למטאורולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל

הקורס מציג את המאפיינים של חוף הים התיכון על רקע מדע הגיאולוגיה הימית.

מבנה הקורס

בקורס תכנים לימודיים המובאים באתר הקורס במרשתת (‏אינטרנט‎)‏ וכן ספר קורס וסיורים לימודיים.

נושאי הלימוד

אתר הקורס

תכני הלימוד המובאים באתר הקורס הם:

ספר הקורס

חוף הים התיכון של ישראל מאת ד"ר גדעון אלמגור (‏הוצאת המכון הגיאולוגי‎)‏.

סיורים לימודיים (‏חובה‎)‏