האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20211 נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל

20211 נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא למדע כדור-הארץ או צפונות כדור-הארץ (‏מומלץ מאד ללמוד את שניהם‎)‏. ידע קודם מומלץ: מעבדה במיקרוסקופיה של סלעים מותמרים וסלעי משקע, מעבדה במיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים.

פיתוח הקורס: פרופ' עמנואל מזור, פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית טייטל-גולדמן, נחמה שפרן, צבי ארז; יוסף אנקור (‏עריכה‎)‏

קורס זה עוסק בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, והוא מוקדש להכרת יחידות הזמן, יחידות הסלע והמבנה הגיאולוגי של ישראל. במשך ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל הציפו אותה ימים ונסוגו, מיקומנו על-פני כדור-הארץ השתנה בתהליכי תנועת הלוחות ונוצר בקע ים המלח. אירועים דרמטיים אלה, שהותירו את רישומם בסלעי ארצנו, נלמדים במהלך הקורס.

חומר הלימוד

הקורס כולל (‏השתתפות חובה‎)‏