פעילויות המחלקה

  •   הערכה של תוכניות חדשות ובדיקת יעילותן (הערכה מעצבת והערכה מסכמת)
  •   תיאור אוכלוסיות ומעקב אחריהן לאורך זמן
  •   אחריות מקצועית על סקר ההוראה של האוניברסיטה והפעלתו, בשיתוף פעולה עם המחלקה להוראה וללמידה
  •   מסירת נתונים לגופים חיצוניים (ות"ת, מל"ג, למ"ס)
  •   סיוע מקצועי בבניית כלֵי הערכה שמועברים באופן עצמאי על ידי יחידות האוניברסיטה הפתוחה
  •   עיבודי נתונים ופיתוח כלים מבוססים למידת מכונה, המאפשרים לזהות מגמות ודפוסים ולעצב התערבויות יעילות