ייעוד המחלקה

המחלקה להערכה עורכת מחקרים מסוגים שונים שנועדו לסייע לקובעי המדיניות באוניברסיטה הפתוחה לקבל החלטות ארגוניות, בהתבסס על תובנות אשר עולות מעיבודי נתונים מורכבים ובזכות מתודולוגיות מחקר עדכניות ומקצועיות.
המחלקה שׂמה לה למטרה לשלב את מרכיב ההערכה כבר משלב התכנון של תוכניות ומיזמים באוניברסיטה, ולקדם מחקרים שיאפשרו לבדוק באופן שיטתי את יעילותן של תוכניות אלו.