קבלת נ"ז חברתיות בגין מעורבות חברתית או שירות מילואים

ביוני 2018 אישרה הכנסת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (תשע"ח). לפי החוק, החל בשנת תשע"ט סטודנטים זכאים לקבל 2 נקודות זכות (להלן: נ"ז חברתיות) פעם אחת במהלך לימודיהם לתואר ראשון – בגין "פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים" או "שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים". החוק מאפשר למוסדות להשכלה גבוהה חופש פעולה לקבוע את התוכנית בהתאם לסוגי התואר הראשון הנלמדים בו ולתכניות ההתנדבות בו. 

 

האוניברסיטה הפתוחה תעניק לסטודנטים לתואר ראשון 2 נ"ז חברתיות במקרים הבאים: 

א. פעילות חברתית/קהילתית בהתנדבות בהיקף של 30 שעות לפחות  
 
ב. שירות מילואים של 14 ימים בשנת לימודים כאשר לפחות חמישה מהם ברצף או 21 ימים ללא רצף

 

כללי: 

 
• ניתן לקבל 2 נ"ז חברתיות פעם אחת בלבד במסגרת לימודים לתואר ראשון (B.A. או B.Sc).
 
• 2 נ"ז חברתיות יוענקו בגין פעילות חברתית/קהילתית או שירות מילואים, כל עוד בוצעו החל משנת הלימודים תשע"ט ואילך (כלומר, החל מ- 1.10.2018).
 
• נ"ז חברתיות יוכרו כנ"ז כלליות. לצורך השלמת החובות לתואר, נ"ז חברתיות יוכלו להחליף נקודות זכות של קורסי בחירה חופשית בלבד (בתארים בהם קיימת אפשרות זאת). בתארים ללא אפשרות לבחירה חופשית, 2 נ"ז חברתיות יהיו בתוספות לתכנית הלימודים הקיימת.
 
• ניתן לקבל נ"ז זכות חברתיות עבור פעילות שנעשתה בשנה אקדמית שבה למד הסטודנט באוניברסיטה.
 
• 2 נ"ז חברתיות ייחשבו כנקודות זכות לכל דבר ועניין הדורש חישוב/התחשבות בנקודות זכות. לדוגמא: דרישות סף לביצוע בחינת מיון/השגת רמה באנגלית, חישוב הצטיינות לתואר (דרישה ללימודים באו"פ בהיקף 2/3 תואר), "החזר וינוגרד".
 
• בקשה לקבלת נקודות זכות חברתיות תתבצע באמצעות בקשת שירות בשאילתא. בתפריט הניווט יש לבחור 'מלגות והטבות לסטודנט' ולאחר מכן 'בקשה לקבלת 2 נ"ז בגין פעילות חברתית וקהילתית/מילואים'. 
 
• דיקנט הסטודנטים יבחן כל בקשה בתוך 21 ימי עבודה.

• במקרה של דחייה בקשה, הסטודנט יקבל הודעה בכתב.

• סטודנטים יוכלו לפנות לוועדת ערעורים שתורכב מדיקן הסטודנטים, רכזת מילואים בדיקנט הסטודנטים ונציג אגודת הסטודנטים. החלטות ועדת הערעורים יהיו סופיות.

• בכל מקרה, האוניברסיטה מתחייבת להעניק 2 נ"ז חברתיות לכלל הסטודנטים שיעמדו בקריטריונים במהלך שנת תשע"ט.

פתח הכל