האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10802 משפט השלטון המקומי בישראל

10802 משפט השלטון המקומי בישראל‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים יסודות השלטון המקומי‏, מבוא למשפט ויסודות המשפט1, מבוא למשפט ולדיני עסקים.

.

פיתוח הקורס: ד"ר נחמיה אבנרי (‏כתיבת הספר‎)‏, ד"ר עומרי קמחי (‏מקראה ומדריך למידה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' יגיל לוי

יועצים לספר הקורס: פרופ' ערן רזין, ד"ר עומרי קמחי, ד"ר אור קרסין

לשלטון המקומי תפקידים שלטוניים רבים ומגוונים. יש לו מעורבות נרחבת והשפעה רבה על אורח חיי התושבים ועל איכותם. מעמד השלטון המקומי, סמכויותיו ותפקודו מעוררים מתח ודילמות של ערכי חירות, שוויון, דמוקרטיה ויעילות. עניינים אלה נוגעים לכולנו, והולידו  דיון משפטי ער.

בקורס נעסוק במבחר נושאים שקשורים לשלטון המקומי, בהם: מעמדה המשפטי והחוקתי של הרשות המקומית, היחס בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, קיומה של הרשות המקומית וגבולותיה, הדמוקרטיה והבחירות בשלטון המקומי, המבנה הארגוני והניהולי של הרשות המקומית, סמכויות הרשות המקומית ועוד.


1או הקורס מבוא לתורת המשפט ויסודות המשפט (‏10735‎)‏, שאינו מוצע עוד. עד סמסטר ג2018, היה ניתן ללמוד את הקורס מבוא לתורת המשפט ויסודות המשפט (‏10735‎)‏ במקום אחד הקורסים: מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10835‎)‏, מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10836‎)‏.