האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10802 משפט השלטון המקומי בישראל

10802 משפט השלטון המקומי בישראל‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: יסודות השלטון המקומי או מבוא למשפט ויסודות המשפט.

פיתוח הקורס: ד"ר נחמיה אבנרי (‏כתיבת הספר‎)‏, ד"ר עומר קמחי (‏מקראה ומדריך למידה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' יגיל לוי

יועצים: פרופ' ערן רזין, פרופ' אסף מידני, ד"ר עומרי קמחי ד"ר אור קרסין

לשלטון המקומי תפקידים שלטוניים רבים ומגוונים. יש לו מעורבות נרחבת והשפעה רבה על אורח חיי התושבים ועל איכותם. מעמד השלטון המקומי, סמכויותיו ותפקודו מעוררים מתח ודילמות של ערכי חירות, שוויון, דמוקרטיה ויעילות. עניינים אלה נוגעים לכולנו, והולידו  דיון משפטי ער.

בקורס נעסוק במבחר נושאים שקשורים לשלטון המקומי, בהם: מעמדה המשפטי והחוקתי של הרשות המקומית, היחס בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, קיומה של הרשות המקומית וגבולותיה, הדמוקרטיה והבחירות בשלטון המקומי, המבנה הארגוני והניהולי של הרשות המקומית, סמכויות הרשות המקומית ועוד.