האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10354 דיני עבודה

10354 דיני עבודה‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הצירופים הבאים: (‏1‎)‏ הקורס ניהול משאבי אנוש, ואחד מבין הקורסים מבוא לסוציולוגיה, התנהגות ארגונית-מיקרו1, התנהגות ארגונית-מקרו; (‏2‎)‏ שניים מבין הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט2 (‏או הקורס מבוא למשפט ולדיני עסקים3‎)‏, המשפט המינהלי של ישראל, המשפט החוקתי בישראל; וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בן-ישראל (‏כתיבה‎)‏, פרופ' אביעד בר-חיים (‏ריכוז הפיתוח‎)‏; טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: השופט סטפן אדלר, פרופ' הדרה בר-מור, פרופ' אמירה גלין, פרופ' צבי שרייבר

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במשפט העבודה הקיבוצי והאינדיבידואלי, כפי שהוא מתבטא בחקיקה, בפסיקה ובספרות המשפטית.

בקורס יילמדו הנושאים האלה: תכלית משפט העבודה והתפתחותו בעולם ובישראל; זכויות חברתיות שעניינן בעבודה; התקשרויות לביצוע עבודה; יחסי עובד מעביד ותבניות העסקה גמישות ובלתי שגרתיות; חוזה עבודה אישי; חופש ההתארגנות; הסכמים והסדרים קיבוציים שביתות והשבתות; זכויות עובדים בשינויים מבניים.

הקורס מבוסס על הספר דיני עבודה (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2002‎)‏.

כל פרק בספר כולל:

מבנה הקורס

בשלב הראשון יקראו הסטודנטים את ספר הקורס, כולל את החקיקה, הפסיקה והמקורות האחרים הכלולים בספר ובנספח לספר, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בשלב השני יתרגלו הסטודנטים את החומר הנלמד והידע הנרכש באמצעות השאלות והאירועים המובאים בפרקי הספר.


1 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.

2 או הקורס מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10735, 4 נ"ז‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

3 או הקורס יסודות המשפט העסקי (‏‏10736, 4 נ"ז‎‎‎)‏‏‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.