האוניברסיטה הפתוחה והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה מכריזים על פרס לעבודת דוקטורט מצטיינת בנושא חדשנות בטכנולוגיות למידה.

יתקבלו לשיפוט עבודות דוקטורט שאושרו סופית מתאריך 1.9.2019 ועד 31.8.2023 ואשר לפחות אחד.ת ממנחי.ות העבודה הם חברי סגל בכיר באחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל. שפת העבודה צריכה להיות עברית או אנגלית. ניתן להגיש עבודות העוסקות בחדשנות וטכנולוגיות למידה ומתמקדות בתחומים שבהם עוסק כנס צ'ייס 2024 לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.

לחוקר.ת שכתב.ה את המחקר הזוכה יוענק פרס כספי בסך 5,000 ש"ח. הפרס ותעודות הוקרה על העבודות המצטיינות יוענקו במושב הפתיחה של כנס צ'ייס 2024 למחקרי טכנולוגיות למידה. תקצירי העבודות שיגיעו לרשימת העבודות הסופית ייכָּללו בספר מאמרי הכנס ויוצגו בו כהרצאות, במושב חגיגי מיוחד.

את הגשות המועמדות יש לשלוח במייל עד 14.11.2023 למזכירות כנס צ'ייס, עבור אסנת: chais-conference@openu.ac.il ולציין "עבור פרס דוקטורט מצטיין".

 

להגשת המועמדות יש לצרף:

  • תקציר באורך 2500-800 מילים של עבודת הדוקטורט.
  • מכתב של המגיש.ה המסביר מדוע עבודת הדוקטורט ראויה לפרס ומהי תרומתה לתחום חקר החדשנות וטכנולוגיות הלמידה.
  • מכתב רשמי מהאוניברסיטה המאשר את סיום הדוקטורט וכולל את תאריך האישור.
  • המלצה של אחד או אחת ממנחי.ות המחקר, המדגישה את איכותה, מקוריותה וחדשנותה של עבודת הדוקטורט.
  • עותק דיגיטלי של עבודת הדוקטורט.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות כנס צ'ייס, עבור אסנת: chais-conference@openu.ac.il

לתקנון הפרס