ביום האישה הבינלאומי שחל ב-8 במרץ, האוניברסיטה הפתוחה מקיימת יום עיון ייעודי שנקרא "יום המדענית". ביום זה חוקרות מתוך האוניברסיטה הפתוחה מציגות את מחקריהן בפני קהילת האוניברסיטה. יום העיון מיועד לכל העובדות והעובדים, ולכל הסטודנטיות והסטודנטים של האו"פ.  

יום המדענית 2024

יום המדענית 2023

יום המדענית 2022

יום המדענית 2021

יום האישה הבינלאומי באוניברסיטה הפתוחה