האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, ז'-ח' באדר א תשע"ו, 17-16 בפברואר 2016
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

ספר הכנס האחד-עשר

לצורכי ציטוט של מאמרים מתוך ספר הכנס, אנא השתמשו בצורה הבאה:

למאמר בעברית (דוגמה בלבד):

שם הכותבים (2016). שם המאמר. בתוך: י' עשת, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, עמ' XX-XX.

למאמר באנגלית (דוגמה בלבד):

Authors. 2016. Paper's title. In: Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Proceedings of the 11th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning           Technologies: Learning in the Technological Era, Raanana: The Open University of Israel, pp. XX-XX.

 


ספר הכנס
 
 

   מאמרים נבחרים שהתפרסמו  
     בכתב-העת
    (IJELLO)   הרצאות מפתח
   והרצאות נעילה
     2014-2006
    (הקלטות ומצגות)


 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר): 052-5734960 או במייל chais-conference@openu.ac.il

 
האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה