האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, ז'-ח' באדר א תשע"ו, 17-16 בפברואר 2016
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

מאמר מצטיין של סטודנט/ית

בכנס האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס המאמר הזוכה בתחרות: מאמר מצטיין לסטודנט/ית הוא:
"פעם למעלה ופעם למטה": מגמות בעמדות ובתפיסות של תלמידים את הלמידה בתכנית מחשבים ניידים 1:1 – מחקר ארוך טווח
של הסטודנטית טל ברגר-טיקוצ'ינסקי (אוניברסיטת בר אילן)
לצורכי ציטוט אנא השתמשו באופן הבא:
ברגר-טיקוצ'ינסקי, טל; ציון, מיכל; ספקטור-לוי, אורנית (2016). "פעם למעלה ופעם למטה": מגמות בעמדות ובתפיסות של תלמידים את הלמידה בתכנית מחשבים ניידים 1:1 – מחקר ארוך טווח. בתוך: י' עשת, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 58ע-69ע.


מאמר מצטיין של סטודנט/ית
 
 

   מאמרים נבחרים שהתפרסמו  
     בכתב-העת
    (IJELLO)   הרצאות מפתח
   והרצאות נעילה
     2014-2006
    (הקלטות ומצגות)


 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר): 052-5734960 או במייל chais-conference@openu.ac.il

 
האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה