האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, ז'-ח' באדר א תשע"ו, 17-16 בפברואר 2016
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

הנחיות להגשת הצעות

ניתן להגיש הצעות להצגה כהרצאה או כפוסטר, לפי התבנית הבאה בלבד:

1. הצעה להצגה כהרצאה

שפת ההצעה - ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 2,000 מילים (לא כולל רשימת מקורות טבלאות ותרשימים).

מבנה ההצעה:

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית.
 • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסייה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA) .
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בתקציר.
 • מגישי ההצעות, שיתקבלו להצגה בכנס, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית

שימו לב: מאמרים שאינם כתובים לפי ההנחיות לא יטופלו ויוחזרו לשולח .

2. מאמר סטודנט/ית מצטיין

לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס, מקיימת ועדת התכנית של הכנס גם השנה תחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין. המאמר המצטיין ייבחר מתוך המאמרים שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על ידי סטודנטים.

השנה יוענק פרס בשווי של 1,500 ₪ לסטודנט/ית הזוכה.

שימו לב! אי אפשר להגיש הצעה לפוסטר לתחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין.

3. הצעה להצגה כפוסטר

שפת ההצעה - ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.
אורך ההצעה: עד 400 מילים (מקסימום שני עמודים כולל רשימת מקורות. אין לכלול תרשימים וטבלאות).
מבנה ההצעה:

 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (בין 50 ל- 150 מילים).
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של התקצירים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
 • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים מיוחד.

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית

הצעות שיכללו תקציר בלבד ישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.
את ההצעות יש להגיש כקובץ docx, doc או rtf.

4. מערכת הגשת מאמרים

להעלאת הקובץ הסופי למערכת לחצו כאן

שימו לב! הגשת המאמרים באמצעות מערכת EasyChair לניהול תכנית הכנס. הנחיות בעברית תמצאו כאן.

5. ספר הכנס

כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הדיגיטלי של הכנס (proceedings book), שיפורסם באתר הכנס ויהיה פתוח לכל. המשתתפים בכנס יוכלו לרכוש ספר כנס מודפס בתשלום.

6. פרסום מאמרים מכנס צ'ייס בכתב- עת

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת (IJELL) Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Interdisciplinary Journal http://ijello.org

7. לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מאמרים 5.11.2015
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס 29.11.2015
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס 29.12.2015
כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 16-17.2.2016

 

הנחיות להגשת הצעות
 
 

   מאמרים נבחרים שהתפרסמו  
     בכתב-העת
    (IJELLO)   הרצאות מפתח
   והרצאות נעילה
     2014-2006
    (הקלטות ומצגות) 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר): 052-5734960 או במייל chais-conference@openu.ac.il

 
האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה