האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, ז'-ח' באדר א תשע"ו, 17-16 בפברואר 2016
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

ועדה מארגנת - האוניברסיטה הפתוחה

  • ד"ר ורד זילבר-ורוד, יו"ר (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • אסנת צרפתי (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
  • דפנה גרינבוים (דוברות ויחסי ציבור)
  • בת-שבע אנגלברג-בר (מינהל המחשוב-מערכות מידע-מדור אינטרנט)
  • אסף שמבי (דוברות ויחסי ציבור)
  • מאיר יצחקי (מינהל הלוגיסטיקה)
  • רביד מורד (מינהל המחשוב-מערכות מידע-מדור אינטרנט)

 

ועדה מארגנת
 
 

   מאמרים נבחרים שהתפרסמו  
     בכתב-העת
    (IJELLO)   הרצאות מפתח
   והרצאות נעילה
     2014-2006
    (הקלטות ומצגות)


 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר): 052-5734960 או במייל chais-conference@openu.ac.il

 
האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה