האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום

13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורס שיווק ושלושה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' ניצה גרי, ד"ר רינת שאנן-סצ'י

יועצים: פרופ' דוד מזורסקי, פרופ' דנית עין-גר, פרופ' יעל שטיינהרט

מטרות הקורס

הקורס מתמקד במרכיבי תמהיל התקשורת השיווקית המשולבת ובאתגרים הניצבים בפני מקבלי ההחלטות בניהולה. הקורס עוסק הן בכלי התקשורת המסורתיים, תוך התמקדות בפרסום, והן בכלי התקשורת החדשים. בקורס נבחנות מגוון ההחלטות הניהוליות, האסטרטגיות והטקטיות, המעורבות בתהליך התקשורת השיווקית המשולבת והתורמות להצלחתה.

נושאי הלימוד

מבוא לתקשורת שיווקית משולבת; ניהול מותגים ותדמית תאגידית; תהליך תכנון התקשורת השיווקית המשולבת; ניהול הפרסום; תכנון הפרסום: מסגרת תאורטית וסוגי פניות; תכנון הפרסום: אסטרטגיות מסר ומסגרות יישום; ערוצי תקשורת מסורתיים; שיווק דיגיטלי; שיווק אלטרנטיבי; שיווק מבסיסי נתונים ותגובה ישירה ומכירה אישית; קידום מכירות; יחסי ציבור ותכניות חסות; סוגיות בחקיקה ואתיקה; הערכת תכנית שיווק אינטגרטיבית.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר:

E.K. Clow & D. Baack, Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communication, 6th Global Edition (‏Pearson, 2014‎)‏

חומר הלימוד כולל גם מקראה ומדריך למידה ומספר מאמרים מהספרות המדעית העדכנית.