האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13046 חיים מרושתים ושווקים: ההיבט הניהולי

13046 חיים מרושתים ושווקים: ההיבט הניהולי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: ארבעה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: פרופ' ריקה גונן, שרית בוכריס

יועצים: פרופ' ניצה גרי וד"ר רונן גרדוול

מטרות הקורס

בסביבה העסקית בת זמננו, הבנה, שימוש וניהול מושכל של רשתות חברתיות וטכנולוגיות הן מיומנות חיוניות להצלחה. הקורס נועד להקנות הבנה וידע במבנה של רשתות ובתופעות האוניברסליות המתרחשות בהן, וכן להקנות כלים ליישום יעיל של ידע זה כדי למקם ולקדם אסטרטגיות עסקיות-תחרותיות של ארגונים, ולממש את יעדיהם העסקיים.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

בקורס נשתמש בחלק מהרצאות coursera של הקורס Networked Life שפותח באוניברסיטת Penn State ונלמד בבית הספר למנהל עסקים וורטון. נוסף על הרצאות coursera הקורס כולל מקראת מאמרים שחלקם לימוד תאורטי של החומר וחלקםcase studies. כמו כן כולל הקורס מדריך למידה שבו עשר יחידות לימוד. יחידות הלימוד שבמדריך הלמידה מרחיבות מושגים וחומרים שמוזכרים בהרצאות ה-coursera וכן מביאות הסברים מקיפים ותרגול על מקראת המאמרים. בנוסף לכך מכילות יחידות הלימוד שבמדריך הלמידה גם חומרים עדכניים שאינם נזכרים בהרצאות ה-coursera או במקראה.

מנושאי הקורס: מהי רשת, הדבקה ברשתות ושיווק ויראלי, ניווט ברשתות, תכונות אוניברסליות של רשתות, מודלים של צמיחת רשתות וגידול רשתות חברתיות, מבוא להתנהגות רציונלית ברשתות ותורת המשחקים, משחקי התהוות רשת ומשחקי מסחר ברשת, תורת המשחקים באינטרנט, מכרזי רשת.