האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14318 סמינר תזה ב

14318 סמינר תזה ב‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: הקורס סמינר תזה א.

עבודת התזה בפסיכולוגיה חברתית היא פרויקט מחקר אמפירי מקורי המוסיף לידע הקיים בתחום. ביצוע המחקר וכתיבתו הם תהליך מורכב המערב התמודדויות עם אתגרים שונים. סמינר זה יסייע לסטודנטים ולסטודנטיות להתמודד עם אתגרים אלה. המטרה המרכזית של הסמינר היא ללוות את ההתקדמות בביצוע עבודת התזה מהנקודה בה יש לסטודנטים ולסטודנטיות רעיונות כלליים לגבי נושא המחקר, דרך ניסוח שאלת מחקר ברורה, גיבוש מתודולוגיית מחקר והרצתו, ועד לכתיבת העבודה. במהלך הסמינר יידונו הן היבטים מהותיים והן היבטים טכניים של ביצוע מחקר, בפרט ביחס לעבודה של כל אחת ואחד מהמשתתפים בסמינר.

דרישות הקורס

השתתפות פעילה במפגשים, קריאת המאמרים והגשת מסמכי תגובה אליהם, הצגת ההתקדמות בפיתוח הצעת המחקר לתזה, והכנת מטלות הנוגעות למיומנויות האקדמיות שנלמדות בקורס.


1 הסמינר חובה לסטודנטים המתעתדים לכתוב עבודת תזה. השתתפות בסמינר תזה א (‏14317‎)‏ היא תנאי להגשתה של הצעת מחקר לתזה. השתתפות בסמינר תזה ב (‏14318‎)‏ היא תנאי להגשת התזה. מדובר בשני קורסים, כך שסטודנטים שיירשמו לשני הקורסים ישתתפו בהם בזה אחר זה.