האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14319 התנסות בשדה: קורס מלווה פרקטיקום

14319 התנסות בשדה: קורס מלווה פרקטיקום‏1

6 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית והקורס דיאגנוסטיקה: אבחון תעסוקתי באמצעות ניתוח ופרשנות של מבחנים ושאלונים פסיכולוגיים.

פיתוח הקורס: שושי סורקיס

אחראית אקדמית: פרופ' סוניה רוקס

תיאור הקורס ומטרותיו

הפרקטיקום הינו התנסות מעשית במוסד אשר עוסק במיון ואבחון תעסוקתי ו/או באבחון וייעוץ ארגוני. מטרת ההתנסות המעשית לחשוף את הסטודנטים לפעילות מגוונת בפסיכולוגיה חברתית בתחומי מיון, הערכה וייעוץ ארגוני, להשתלב בצוות מקצועי ולהתנסות בפועל בהתערבויות ייעוציות ואבחוניות.

מקצוענות ייעוצית ואבחונית היא שילוב בין למידה תאורטית ואינטלקטואלית ובין יכולת למידה והסקת מסקנות מחוויות העבודה. אישיותו של היועץ והמאבחן היא גם כלי עבודתו ועל כן חשובים פיתוח יכולת ההתבוננות ב"אני" ובאחרים ופיתוח המודעות העצמית. שנת ההתנסות המעשית היא שנה משמעותית בעיצובו של ה"אני המקצועי", בבניית הזהות המקצועית של הסטודנטים.

לאור זאת, לקורס הדרכה אשר מלווה את ההתנסות בשדה יש משמעות חשובה בפיתוח הזהות והמיומנויות המקצועיות של הסטודנטים. הקורס יאפשר לסטודנטים לשתף בחוויות, למקד שאלות מקצועיות ולהעלות סוגיות אישיות ומקצועיות אשר עולות במפגש שלהם עם עבודת השדה. קבוצת העמיתים אשר תהווה גם קבוצת למידה, תאפשר התמודדות עם החוויות, המשגה תאורטית של תהליכים והתנסויות, חשיבת עומק וקבלת משוב ותמיכה.

חובות הקורס


1 במקביל ללימוד קורס זה, יש ללמוד את הקורס התנסות בשדה: היבטים מעשיים ואתיים (‏14320‎)‏.