האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14326 דיאגנוסטיקה: אבחון תעסוקתי באמצעות ניתוח ופרשנות מבחנים ושאלונים פסיכולוגיים

14326 דיאגנוסטיקה: אבחון תעסוקתי באמצעות ניתוח ופרשנות מבחנים ושאלונים פסיכולוגיים‏1

2 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית, ולפחות אחד מהקורסים אבחון תעסוקתי ומיון עובדים או אבחון ארגוני: תאוריה ויישום. ידע קודם מומלץ: מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה.

פיתוח הקורס: שושי סורקיס

אחראית אקדמית: פרופ' סוניה רוקס

תיאור הקורס ומטרותיו

ליבת העשייה בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית עניינה הקשר בין אדם ותפקיד ואדם וארגון. תהליכים רבים עוסקים באבחון האדם מצד אחד ובאבחון הארגון מצד אחר, ובבדיקת הקשרים וההלימה ביניהם. קורס זה יתמקד באבחון פסיכולוגי-תעסוקתי של הפרט, לעומת דרישות מגוונות של תפקידים ועיסוקים.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע תאורטי ומיומנויות מעשיות בביצוע תהליך מלא של אבחון פסיכולוגי של מועמדים לתפקידים שונים ולמקצועות שונים. הקורס יעקוב אחר שלבי תהליך האבחון (‏הגדרת דרישות תפקידים, הגדרת ממדי אישיות להערכה, בחירת כלי הערכה פסיכולוגיים רלוונטיים לדרישות העיסוק, העברת האבחון והגדרת תוצרי האבחון‎)‏; יציג את כלי האבחון (‏מבחנים, שאלונים, סימולציות, ראיונות, תצפיות ועוד‎)‏ ויאפשר לימוד והתנסות מעשית של ניתוח, הערכה ופרשנות של תוצאות האבחון ועיבודם לדו"חות אבחון מלאים שכוללים אינטגרציה של מכלול הנתונים והמלצות ליישום. במהלך הקורס ייבחנו גם אתגרים ודילמות באבחון תעסוקתי.

נוסף על האמור לעיל, הקורס מבקש גם ולגשר בין התכנים המדעיים, המחקריים והתאורטיים שנלמדים במרוצת התואר ובין הידע היישומי שהסטודנטים נדרשים אליו בבואם להשתלב בעבודת ה"שטח". אשר על כן , מהותו של הקורס תהיה התנסות מקצועית-מעשית.

חובות הקורס


1 קורס זה יקנה 2 נ"ז ויתווסף למנין נקודות הזכות לתואר. הקורס לא יימנה בין קורסי הבחירה שנדרשים להשלמת התואר השני בפסיכולוגיה חברתית (‏שישה במסלול עם תזה ותשעה במסלול של עבודת גמר אמפירית‎)‏.