האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14321 אבחון ארגוני: תאוריה ויישום

14321 אבחון ארגוני: תאוריה ויישום‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: תואר שני / מנהל עסקים

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה:

לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר

לתואר שני במינהל עסקים: הקורס ניהול והתנהגות ארגונית ושלושה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול פיננסי. אישור מרכז/ת הוראה. ידע קודם מומלץ: סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש.

פיתוח הקורס: גב' שושי סורקיס

מטרות הקורס

מטרתו של כל ארגון לממש את חזונו ולהשיג את יעדיו. לצד זאת, ארגונים נדרשים להתמודד ולהתאים עצמם לתנאי סביבה משתנים, לנהל עובדים ותהליכי עבודה רבים ולהתמודד עם אתגרים רבים. בשלבים שונים בחיי הארגון נדרשים מנהלים לחזק מחד נקודות יתרון ולקדם תהליכים של צמיחה ארגונית ומאידך לקדם שיפור תהליכים ולטפל במוקדים בעייתיים. כל תהליך של התערבות, פיתוח ושינוי ארגוני חשוב שיבוא לאחר אבחון ארגוני אפקטיבי ובסיועו של איש מקצוע.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע תאורטי ומיומנויות מעשיות בביצוע תהליך מלא של אבחון ארגוני. הקורס יעקוב אחר שלבי תהליך האבחון הארגוני (‏‏סיבות לאבחון, מטרות האבחון, כניסה לארגון, תוצרי האבחון‎‎)‏‏, יציג את כלי האבחון (‏‏ראיונות, תצפיות, סקרים, דוחות ועוד‎‎)‏‏ וידון במודלים ובתאוריות ארגוניות לניתוח ולהבנת היבטים ארגוניים מגוונים. במהלך הקורס יידונו אתגרים ודילמות באבחון ארגוני כמו גם האמצעים לביצוע תהליך אבחון אפקטיבי ומשמעותי לפיתוח ולשינוי ארגוני.

מבנה הקורס

מטלות הקורס