האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14312 אבחון תעסוקתי ומיון עובדים

14312 אבחון תעסוקתי ומיון עובדים‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: שושי סורקיס

מטרות הקורס

תהליכי מיון עובדים נפוצים כיום במרבית הארגונים לצורך קבלת עובדים חדשים לארגון. קורס זה נועד למי שייטלו חלק בגיוס עובדים במסגרת עבודתם בארגון, בין אם כאנשי צוות בתחום משאבי אנוש, כיועצים או כמנהלים מקצועיים.

מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע תאורטי ופסיכומטרי בתחום, וכן מיומנויות אישיות-מעשיות בסיסיות המשמשות לאבחון עובדים כגון, ריאיון, תצפית על התנהגות, ניתוח קורות חיים ועוד. במהלך הקורס מוצגים מרבית הכלים המשמשים לאבחון מועמדים לעבודה ומגוון שיטות מיון ונדונים היבטים של הוגנות ואתיקה בתהליכי פיתוח ויישום מבחני אבחון. לקורס היבט תאורטי והיבט התנסותי-אישי.

נושאי הלימוד

מבנה הקורס

הקורס מורכב מהרצאות, התנסויות מעשיות וקריאה ביבליוגרפית.

בקורס חלה חובת השתתפות במפגשים.

חומר לימוד

מקראת מאמרים