האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14320 התנסות בשדה - היבטים מעשיים ואתיים

14320 התנסות בשדה - היבטים מעשיים ואתיים‏1

2 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

@@@ תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית והקורס דיאגנוסטיקה: אבחון תעסוקתי באמצעות ניתוח ופרשנות של מבחנים ושאלונים פסיכולוגיים.

פיתוח הקורס: שושי סורקיס

אחראית אקדמית: פרופ' סוניה רוקס

תיאור הקורס ומטרותיו

הפרקטיקום הינו התנסות מעשית במוסד אשר עוסק במיון ואבחון תעסוקתי ו/או באבחון וייעוץ ארגוני. מטרת ההתנסות המעשית לחשוף את הסטודנטים לפעילות מגוונת בפסיכולוגיה חברתית בתחומי מיון, הערכה וייעוץ ארגוני, להשתלב בצוות מקצועי ולהתנסות בפועל בהתערבויות ייעוציות ואבחוניות.

הסטודנטים מחויבים ליום עבודה בשבוע במהלך שנה אקדמית (‏אוקטובר עד יוני‎)‏ ומקבלים הדרכה אישית או קבוצתית במשך שעה בשבוע על ידי מדריך בארגון עצמו (‏פסיכולוג או יועץ ארגוני‎)‏. כמו כן, פסיכולוגית חברתית מטעם האוניברסיטה הפתוחה מלווה את שנת הפרקטיקום.

בנוסף להתנסות המעשית בשטח, ישתתפו הסטודנטים במפגשים בהם יידונו כללים להתנהגות אתית-מקצועית של פסיכולוגים. יילמדו העקרונות המנחים של קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל והקוד האתי של היועצים לפיתוח ארגוני. במהלך הקורס יילמדו עקרונות האתיקה, הלכה למעשה, באמצעות תיאורי מקרה מהספרות ותיאורי מקרה אותם יעלו הסטודנטים מתוך עבודתם המעשית והמפגש שלהם עם ה"שטח".

חובות הקורס


1 במקביל ללימוד קורס זה, יש ללמוד את הקורס התנסות בשדה: קורס מלווה פרקטיקום (‏14319‎)‏.