האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20216 תורת המשחקים

20216 תורת המשחקים‏1

2 נקודות זכות ברמה רגילה + 2 ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: הקורסים אלגברה לינארית 1, חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏2 ואחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב, תורת ההסתברות. ידע קודם מומלץ: חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏.3

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל זמיר, ד"ר גוני אורשן

מטרת הקורס היא לעמוד על מהותו של הענף המתמטי הנקרא "תורת המשחקים". עקרונות התורה מיושמים בתחומים שונים כמו כלכלה, מדעי המדינה וביולוגיה. תורת המשחקים עוסקת במידול ובניתוח מצבי החלטה שבהם משתתפים מספר מקבלי החלטות (‏שחקנים‎)‏ שלהם מטרות שונות. ההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע גם על התוצאות לגבי כל מקבלי ההחלטות האחרים. מצבים אלה נקראים מצבי החלטות אינטראקטיביות, שכן יש אינטראקציה בין ההחלטות של השחקנים השונים. התורה בונה מודלים מתמטיים לתיאור מצבים כאלה, חוקרת אותם ומנסה לנבא את התנהגות השחקנים.

הקורס מבוסס על פרקים נבחרים מתוך הספר תורת המשחקים, מאת שמואל זמיר, מיכאל משלר ואילון סולן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2015‎)‏.

החלק הראשון של הקורס (‏פרקים 1, 3, 4, 5 ו-7 מהספר‎)‏ מוקדש לתורה האסטרטגית (‏לא שיתופית‎)‏ והחלק השני (‏פרקים 15, 16, 17 ו-18‎)‏ מוקדש לתורה הקואליציונית (‏שיתופית‎)‏.

פרקי הלימוד

פרק 1

משחק השחמט

פרק 3

משחקים בצורה רחבה

פרק 4

משחקים בצורה אסטרטגית

פרק 5

אסטרטגיות מעורבות

פרק 7

עידונים של מושג שיווי המשקל

פרק 15

משחקי מיקוח

פרק 16

משחקים בצורה קואליציונית

פרק 17

הליבה

פרק 18

הערך של שפלי


1 אפשר לכלול סמינר במסגרת הקורס הזה. לשם כך יש לעמוד, לאחר השלמת הקורס, בדרישות נוספות. ההשתתפות בסמינר טעונה אישור של האחראי לסמינרים במתמטיקה. סמינר כזה אינו מקנה נקודות זכות נוספות, אבל עונה על הדרישה של השתתפות בסמינר בתכניות לתארים במתמטיקה ובמדעים. החל מסמסטר א2021 תבוטל האפשרות לכלול סמינר ללא ניקוד בקורס זה. מי שסיימו את הקורס בהצלחה לפני סמסטר א2021, רשאים לכלול במסגרתו סמינר ללא ניקוד בתנאי שיסיימו אותו לא יאוחר מסמסטר א2021.

2 או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3 למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ מומלץ חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, ולמי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ מומלץ צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3, או הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.