האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20237 עולם החיידקים

20237 עולם החיידקים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים אשנב למדעי החיים או ביולוגיה כללית א, ביוכימיה א או התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏. ידע קודם מומלץ: יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים

פיתוח הקורס: ד"ר יואל קלמס, ד"ר דרור בר-ניר

כתיבה: ד"ר יואל קלמס, פרופ' אבינעם אדם, פרופ' עמירם רונן, ד"ר דרור בר-ניר

יועצים: פרופ' אהרון אורן, פרופ' אלכסנדר הוניגמן, פרופ' אליאורה רון, ד"ר אורי גופנא, ד"ר יצחק מזרחי

ידע במיקרוביולוגיה הוא דרישה הכרחית למתעניינים בתחומים מגוונים של מדעי החיים, וחיוני להבנת תהליכי חיים בתאים בעלי מבנה מסובך יותר. הקורס מאפשר לסטודנטים להכיר את הרבגוניות הקיימת בעולם החיידקים מבחינה מורפולוגית ומטבולית, ולעמוד על יחסי הגומלין הקיימים בתוך אוכלוסייה של חיידקים ובינם לבין סביבתם. בקורס מתוארים ההיבטים הביולוגיים והפתולוגיים של יחסי טפיל ומאכסן, ודרכי המלחמה בחיידקים גורמי מחלות.

חומר הלימוד

יחידה 1 (‏מבוא‎)‏

ציוני דרך, מיון ואבולוציה

יחידה 2

מבנה ותפקוד

יחידה 3 (‏כפולה‎)‏

מחזור התא

יחידה 4

גידול וסביבה

יחידה 5

חילוף חומרים ואנרגיה

יחידות 6 (‏כפולה‎)‏

גנטיקה של חיידקים

יחידה 7

נגיפי חיידקים

יחידה 8

חיים יחד

יחידה 9 (‏כפולה‎)‏

חיידקים גורמי מחלות

חומר הלימוד כולל אף אסופת מאמרים (‏בעברית ובאנגלית‎)‏ המתעדכנת לעתים מזומנות.