האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20243 פונקציות מרוכבות

20243 פונקציות מרוכבות‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה + 3 ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏.2 דרושה בשלות מתמטית הנקנית על ידי צבירה של לפחות 24 נקודות זכות במתמטיקה. ידע קודם מומלץ: הקורסים אלגברה לינארית 1, חשבון אינפיניטסימלי 3.

פיתוח הקורס: פרופ' אלי לוין (‏ראש צוות‎)‏, ד"ר נעמי שקד-מונדרר, פרופ' דב מונדרר (‏תרגום‎)‏, ד"ר ודים גרינשטיין (‏עיבוד ספרי הקורס למהדורה החדשה‎)‏; ד"ר גוני אורשן, ישראל פרידמן, שמואל ברגר (‏אסיסטנטים‎)‏; ריבה נדם (‏עריכה‎)‏

הקורס הוא תרגום מעובד, הכולל הרחבות, של הקורס Complex Analysis של האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (‏1975‎)‏, בתוספת מדריך למידה.

תורת הפונקציות המרוכבות היא אחד הכלים הבסיסיים באנליזה מתמטית מתקדמת ויש לה שימושים רבים בענפים שונים של מתמטיקה ופיסיקה. הכרת תורה זו הכרחית לכל סטודנט המעוניין להעמיק בלימודי המתמטיקה. ימצאו עניין בקורס זה גם אלה המעמיקים בלימודי הפיסיקה או מדעי המחשב.

נושאי הלימוד

המישור המרוכב, פונקציות רציפות, גזירות, אינטגרציה, משפט קושי, טור טיילור, נקודות סינגולריות, טור לורן, משפט השארית ושימושיו, סדרות וטורים של פונקציות אנליטיות, המשכה אנליטית, העתקות קונפורמיות, משפט ההעתקה של רימן.

לתשומת לבכם! הקורס נלמד במתכונת שנתית. במקרים מיוחדים יותרו חריגות מקצב לימודים זה:

א. מי שהחלו את לימוד הקורס בסמסטר א ומעוניינים לסיימו במהלך סמסטר אחד, יוכלו לפנות אל מרכז ההוראה, אשר יחליט בהתאם לקריטריונים שייקבעו, אם לאפשר להם להאיץ את הקצב.

ב. המעוניינים להצטרף לקורס בתקופה שלאחר תחילת סמסטר א ועד תחילת סמסטר ב של אותה שנה אקדמית, יוכלו לפנות אל מרכז ההוראה אשר יבחן את האפשרות לאשר את הרשמתם לקורס כהרשמה מיוחדת לסמסטר א של אותה שנה אקדמית. מסטודנטים אלה ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת.


1 אפשר לכלול סמינר במסגרת הקורס הזה. לשם כך יש לעמוד, לאחר השלמת הקורס, בדרישות נוספות. ההשתתפות בסמינר טעונה אישור של האחראי לסמינרים במתמטיקה. סמינר כזה אינו מקנה נקודות זכות נוספות, אבל עונה על הדרישה של השתתפות בסמינר בתכניות לתארים במתמטיקה ובמדעים. החל מסמסטר א2021 תבוטל האפשרות לכלול סמינר ללא ניקוד בקורס זה. מי שסיימו את הקורס בהצלחה לפני סמסטר א2021, רשאים לכלול במסגרתו סמינר ללא ניקוד בתנאי שיסיימו אותו לא יאוחר מסמסטר א2021.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד.