האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20304 בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע

20304 בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעים - כללי

שיוך נוסף: מדעי הרוח / פילוסופיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס פילוסופיה של המדע, שניים מבין הקורסים מבוא ללוגיקה, מדיקרט עד יום, פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, בעיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במדעי הטבע והחיים.

פיתוח הקורס: פרופ' ימימה בן-מנחם

יועצים: פרופ' גלעד ברעלי, פרופ' ישעיהו ליבוביץ

הקורס נועד לאפשר לסטודנטים שמצאו עניין בקורס המבוא פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏ להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום זה במסגרת קורס מתקדם יותר, כך שבסופו של הקורס יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית בנושא הקשור בתחום. אין הכוונה למצות ענף כל שהוא בפילוסופיה של המדע, אלא לתרגל עיון פילוסופי, כלומר קריאה ביקורתית, דיון והתייחסות עצמאית לחומר.

הסטודנטים יקבלו כעשרה מאמרים בשפה האנגלית וחוברות להדרכה ולהנחיות. ההדרכה תכלול דברי מבוא על אודות מחברי המאמרים, דברי מבוא למאמרים עצמם, דיון במאמרים ובהשלכותיהם, הצבעה על הקשרים בין המאמרים הנדונים, וכן בין המאמרים לבעיות שנידונו בקורס המבוא, שאלות לדיון ועבודה עצמית. למרות שלא ישולבו בקורס מקורות היסטוריים, יובלט הקשר בין נושאי הדיון לבין המתרחש במדע כיום או בתקופות קודמות. העבודה הסמינריונית תסתמך על חומר הקורס או על חומר מועט אחר. הסטודנטים יכינו את עבודתם בהדרכת מדריך, ובסיום העבודה ינהלו דיון מסכם בנושא העבודה.

נושאי הלימוד


1 קורס זה והקורס המתקדם בעיות בפילוסופיה של המדע (‏20914‎)‏ זהים בתכניהם. הקורס 20304 מיועד לסטודנטים לתכניות במדעים שבכוונתם לכתוב עבודה סמינריונית בנושאי הקורס. הקורס 20914 מיועד לכל שאר הסטודנטים, ובכלל זה לאלה שלומדים לאחת מהתכניות במדעים ואין בכוונתם לכתוב עבודה סמינריונית בנושאי הקורס. תנאי להגשת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט מורחבת בקורס זה הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה. לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות..

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.