האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20307 יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל

20307 יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים,1 ובכללם הקורסים מבוא למדע כדור-הארץ, צפונות כדור-הארץ ונדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מעבדה: מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים, מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, פרופ' עמנואל מזור; יוסף אנקור (‏עריכה‎)‏

מטרת הקורס היא ליישם בשדה את לימודי הגיאולוגיה, להתוודע לגיאולוגיית השדה של מכתש רמון. במסגרת הקורס יכינו הסטודנטים עבודה סמינריונית בנושא נבחר בגיאולוגיה. סדנת שדה במכתש רמון הנערכת בקורס, משמשת דגם להדרכה גיאולוגית בשדה.

מבנה הקורס

בקורס תכנים לימודיים המובאים באתר הקורס במרשתת (‏אינטרנט‎)‏ וכן חומר לימודי נוסף וסדנת שדה.

תכני הקורס

הסטודנטים בקורס יכתבו עבודה סמינריונית בנושא נבחר בגיאולוגיה, בהסתמך על מקורות בנושאיה, ובסיומה יכינו מצגת סמינריונית.

הסטודנטים ישתתפו בסדנת שדה במכתש רמון. כל סטודנט ידריך בשדה נושא נבחר מהגיאולוגיה של מכתש רמון, בהסתמך על עיון בעבודות מדעיות. לאחר הסדנה יגישו הסטודנטים מטלה מסכמת.

אתר הקורס

תכני הלימוד המובאים באתר הקורס הם:

סטודנטים שלא השתתפו בסיור למכתש רמון בקורס נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל נדרשים להשלים את ההשתתפות בסיור.


1 במקרים מסוימים תשקול האוניברסיטה אפשרות לקבל לקורס זה סטודנטים שלא צברו עדיין 36 נקודות זכות.