האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20319 ביולוגיה של ההזדקנות

20319 ביולוגיה של ההזדקנות‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, או ביוכימיה א, ביולוגיה כללית ב או פיזיולוגיה של מערכות באדם. ידע קודם מומלץ: הקורסים גנטיקה א,2 רביית היונקים, אימונולוגיה. עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' אבינועם אדם, פרופ' עמיאלה גלוברזון, שלומית זרחוביץ', פרופ' גד יגיל

פיתוח הקורס (‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' משה אהרונסון, ד"ר רויטל לביא

יועצים: ד"ר אסתר-לי מרכוס,  פרופ' עמיאלה גלוברזון, ד"ר אהוד כהן

הקורס מוקדש להיבטים הביולוגיים של הגרונטולוגיה – הענף המדעי הרב-תחומי, הצעיר יחסית, העוסק בהזדקנות.

הישגי הרפואה המודרנית האריכו בהרבה את תוחלת החיים הממוצעת של האדם, אבל משך חייו המרבי – "עד מאה ועשרים" – לא השתנה. במקביל למחקר בבעיות החברתיות, הרפואיות והכלכליות הקשות המלוות את הזדקנות הפרט והאוכלוסייה, הומרץ בדורנו חקר הגורמים והתהליכים הביולוגיים הבסיסיים, האחראים לכך שמשך החיים המרבי שונה מאוד בבעלי חיים שונים, ושההתקרבות לגיל מרבי זה מאופיינת בפיחות גובר של מרבית הכישורים הפיזיולוגיים.

בקורס חמש יחידות לימוד. בארבע היחידות הראשונות נסקרות ונדונות התצפיות, שיטות המחקר ותוצאות הניסויים החשובים באשר לתהליכי ההזדקנות וסיבותיהם בעולם החי, ובפרט באדם, בכל הרמות: המין, האוכלוסייה והפרט (‏יחידה 1‎)‏, המערכות האנטומיות והפיזיולוגיות העיקריות (‏יחידה 2‎)‏, התאים (‏יחידה 3‎)‏ והמולקולות (‏יחידה 4‎)‏. ביחידה 5 נבחנות תאוריות ההזדקנות המרובות (‏שאף אחת מהן לא זכתה עדיין להסכמה כללית‎)‏. נוסף על יחידות הלימוד, הסטודנטים נדרשים לקרוא כמה מאמרים באנגלית מתוך הספרות המקצועית העכשווית, לצורך עדכון והרחבה בנושאי הקורס.


1 הקורס נקרא בעבר עד מאה ועשרים.

2 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.