האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20381 סמינר במתמטיקה

20381 סמינר במתמטיקה‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מתמטיקה

תנאי קבלה: לפחות 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במתמטיקה, ובכללם צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏,1 הקורסים אלגברה לינארית 1, אלגברה לינארית 2, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ההרשמה לקורס מותנית באישור בכתב מן האחראי לסמינרים במתמטיקה, המוסמך לקבוע לכל סטודנט תנאי קבלה נוספים לפי התוכן שייקבע לסמינר.

מטרת הסמינר היא לימוד של נושא מתקדם במתמטיקה והצגתו בכתב ובעל-פה. האחראי לסמינרים במתמטיקה ימנה מדריך לכל סטודנט, ובעזרתו יקבע, לכל סטודנט בנפרד, את נושא הקורס ומבנהו.

במסגרת הסמינר יתבקשו הסטודנטים ללמוד חומר מתקדם שיוקצה להם על ידי המדריך (‏לרוב באנגלית מתוך מאמר או ספר‎)‏, להבין אותו היטב ולעבד אותו באופן שמאפשר ללמד אותו אחרים. תוצר הלימוד הוא עבודה כתובה (‏בעברית‎)‏ המציגה את נושא הסמינר, וכן הרצאה באורך של כשעה לפני קבוצה של סטודנטים ואנשי סגל.


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד.