האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

20427 מבוא למדעי המחשב

20427 מבוא למדעי המחשב1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

 ידע קודם מומלץ: קורס אחד במתמטיקה. דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית.

פיתוח הקורס: פרופ' יהודית גל-עזר, תמר וילנר, ד"ר אלה צור

יועץ: פרופ' דוד הראל

מטרת הקורס

הקורס נועד לשמש, כפי שמעיד עליו שמו, כמבוא למדעי המחשב, בפרט מבוא לתכנות במובן הרחב של המילה (‏כלומר, פתרון בעיות, כתיבת אלגוריתמים וניתוחם, ולבסוף הקידוד עצמו‎)‏. החומר הנלמד בקורס ממומש בסופו של דבר, ובדרך כלל, באמצעות שפת תכנות. לימוד שפת התכנות מהווה מרכיב לא מבוטל בקורס.

השפה הנלמדת בקורס היא השפה C++. אף ששפת C++ היא שפה מונחית עצמים, היא תילמד כמעט ללא החלק מונחה העצמים, תוך התבססות על החלק הפרוצדורלי שבה.

ספר הקורס

A. B. Tucker, et al., Fundamentals of Computing I: Logic, Problem Solving, Programs, and Computers, C++ edition (‏McGraw Hill, 1995‎)‏.

הסטודנטים ילמדו את ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית.

נושאי הקורס

•  

מחשבים ופתרון בעיות

•  

לוגיקה ופתרון בעיות

•  

פירוק של בעיה והפשטה

•  

קידוד והצגה של תכנית

•  

חסינותה של תכנית ובחינתה

•  

לוגיקה ומחשבים

•  

רקורסיה

•  

מצביעים

•  

יעילות

•  

ההקשר החברתי של מחשבים

•  

מדעי המחשב כדיסציפלינה

תרגול

יידרש תרגול מעשי במחשב. פרטים על שיטת התרגול יופיעו בחוברת הקורס.


1הוראת הקורס הופסקה בסוף סמסטר ב2007.

    להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.