האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20452 התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏

20452 התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים ביולוגיה כללית א, כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, וכן הקורס ביוכימיה א. ידע קודם דרוש: הקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים. ידע קודם מומלץ: הקורס ביוכימיה ב.

פיתוח הקורס: ד"ר רונית ויסמן (‏עריכה מדעית וריכוז הפיתוח‎)‏, ד"ר שירה הירש (‏עריכה מדעית‎)‏
יועצים: ד"ר דרור בר ניר, ד"ר אדי פצ'ניוק

תאים הם יחידות החיים הבסיסיות, והכרת המבנה והתפקוד של התא חיונית להבנה של כל תהליכי החיים ביצורים חד-תאיים ורב-תאיים. הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי בתחום הביולוגיה של התא ומאפשר להכיר את הדרכים שבאמצעותן מנסים החוקרים לפענח את סודות החיים ברמה של התא הבודד.

הקורס התא: מבנה ופעילות מבוסס על חלקים של הספר:

B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A.D. Johnson, K. Roberts, J. Lewis, M. Raff, P. Walter, Essential cell biology, 4th ed. (‏Garland Science, 2013‎)‏

נושאי הלימוד

במהלך הקורס יתקיימו שני מפגשי מעבדה. ההשתתפות בהם היא חובה.

חומר הלימוד כולל את ספר הלימוד באנגלית, תרגום הפרקים הרלוונטיים ואסופת מאמרים (‏בעברית ובאנגלית‎)‏ המתעדכנת לעתים מזומנות. הקורס כולל מפגשי מעבדה שהנוכחות בהם היא חובה. קורס זה הוא תנאי קבלה לרוב הקורסים המתקדמים-סמינריוניים במדעי החיים.

הקורס נלמד במתכונת סמסטריאלית, אך הוא מוצע גם במתכונת שנתית כקורס התא: מבנה ופעילות – מתכונת שנתית (‏20214‎)‏.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.