האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20455 עקרונות הביוטכנולוגיה

20455 עקרונות הביוטכנולוגיה‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים ביוכימיה א, עולם החיידקים. ידע קודם מומלץ: הקורסים התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, גנטיקה א.1

פיתוח הקורס: פרופ' עמיחי פרימן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר רות לומניצר (‏ריכוז הפיתוח‎)‏; אורה מאור (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' עדינה ברימן, פרופ' ליאון גולדשטיין, פרופ' אלכסנדר הוניגמן, ד"ר הרי לנגבהיים, פרופ' יצחק נאמן, פרופ' אשר פרנסדורף, ד"ר בקה סלומון, ד"ר רות ערב, ד"ר יואל קלמס, ד"ר שאול ראובני, ד"ר סטפן רוקם, ד"ר יובל שוהם

ההתקדמות הרבה שהושגה, בעיקר בשלושת העשורים האחרונים, בהבנת הבסיס המולקולרי של תהליכים ביולוגיים בתחומי הביוכימיה, הגנטיקה והאימונולוגיה, ובמיוחד הבנת מנגנוני הבקרה המווסתים אותם, הביאה לפיתוח מדע הביוטכנולוגיה – מדע העוסק בשימוש במערכות ביולוגיות ככלי ייצור ושירות לתעשיות המזון, התרופות, הכימיה, הרפואה והחקלאות.

קורס זה מתמקד בהכרה ובהבנה של העקרונות והדרכים להפעלת מערכות ביולוגיות כ"אמצעי ייצור" או כ"ספקי שירות" (‏כגון אנליזה של תרכובות‎)‏. שימוש יעיל במערכות אלה מחייב – נוסף על הכרה, הבנה ושליטה במנגנון הפעולה של מערכות בטבע – גם יכולת להפקת האמצעי הביולוגי בקנה המידה הנדרש, הקמת מערכות ייצור מותאמות, ידע לשמירה על יציבות תפעולית, ידע ויכולת לבצע את תהליכי ההפרדה הדרושים, עמידה במבחני רישוי ובטיחות בשימוש, וכמובן, רווחיות וכושר תחרות בחלופות אפשריות.

העקרונות, הקשיים, ההישגים ומגמות ההתפתחות הכרוכים בתחומים העיקריים של הביוטכנולוגיה נדונים בשש יחידות הלימוד.

חומר הלימוד

יחידה 1

ביוקטליזה ומערכות אנזימטיות

יחידה 2

מיקרוביולוגיה יישומית: תהליכי תסיסה

יחידה 3

יישומים ביוטכנולוגיים של הנדסה גנטית

יחידה 4

נוגדנים ושימושיהם

יחידה 5

תרביות תאים מצמחים ומבעלי חיים

יחידה 6

ניצול ונטרול של חומרי פסולת: ביוטכנולוגיה סביבתית


1 או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.