האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20457 מעבדה בביוטכנולוגיה:תהליכים מיקרוביאליים

20457 מעבדה בביוטכנולוגיה:תהליכים מיקרוביאליים‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים מעבדת מבוא בביולוגיה מולקולרית1, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, עולם החיידקים. ידע קודם מומלץ: הקורסים גנטיקה א וגנטיקה ב.

תחום הביוטכנולוגיה עוסק במִגוון נושאים הכרוכים בייצור חומרים, שיש בהם תועלת לאדם, באמצעות תאים או חלקי תאים. במעבדה זו ילמדו הסטודנטים על השלבים השונים הכרוכים במחקר ובפיתוח של מוצר ביוטכנולוגי. בקורס שלושה נושאים שונים, שיסייעו ללומדים להתוודע לשיטות עבודה עם מגוון מיקרואורגניזמים ושיטות אנליזה שונות.

הפרק הראשון והשני עניינם פירוק חומרי צבע ושמנים בעזרת הפטרייה .Pleurotus ostreatus לפטרייה זו יכולת פירוק של שמן ותרכובות פוליפנוליות על ידי אנזימים ייחודיים. שמנים וצבעים, ביניהם הצבעים שייבחנו במעבדה, הללו עלולים לגרום לזיהום סביבתי ולנזק למערכות אקולוגיות רבות. פרקים אלה יעסקו בשיטות של גידול פטריות וכימות פעילות של אנזימים הקשורים לפירוק של צבעים ושמנים. הפרק השלישי עניינו כיצד לבודד מהסביבה, או ממוצר קיים, חיידק פרוביוטי, שיש לו מאפיינים של עמידות ויתרון הישרדותי בדרכי העיכול. בפרק זה תלמדו לזהות את החיידקים בעזרת ריצוף הDNA- ותכונותיהם, כמו עמידותם ל-pH נמוך, מאפיין של הסביבה החומצית בקיבה.

המעבדה מתקיימת בשישה מפגשים (‏לא רצופים‎)‏ במעבדות האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, ומחייבת קריאת חומר רקע באנגלית. על הסטודנטים להשתתף בכל המפגשים, להגיש את כל המטלות ולהשתתף בדיון המסכם.


1 לא חל על הסטודנטים שלמדו עד סמסטר 2022ב כולל לפחות שניים מהקורסים התא-מבנה ופעילות (‏20452 או 20214‎)‏, גנטיקה א (‏20495‎)‏, ביוכימיה א (‏20204‎)‏, עולם החיידקים (‏20237‎)‏, ביוכימיה ב (‏20247‎)‏. או שלמדו כבר אחד מקורסי המעבדה: מעבדה בביולוגיה של התא (‏20236‎)‏, מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏, מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏20460‎)‏, מעבדה באימונולוגיה (‏20459‎)‏, עד וכולל סמסטר 2023א.