האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20518 בעיית שינוי האקלים

20518 בעיית שינוי האקלים‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / מטאורולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / אוקיינוגרפיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורסים מבוא למטאורולוגיה, יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏ וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: תורת האקלים (‏20600‎)‏. ידע קודם מומלץ: מבוא לאוקיינוגרפיה (‏20493‎)‏.

פיתוח הקורס: ד"ר אורלי לחמי ומאיה ברטוב

הקורס עוסק בבעיית שינוי האקלים האנתרופוגני (‏מעשה ידי אדם‎)‏ בעיקר כתוצאה מעלייה בריכוז גזי החממה באטמוספירה מאז ראשית המהפכה התעשייתית. דרך קריאת קטעים מהספרות המדעית העדכנית בנושא, ייחשפו הסטודנטים להיבטים שונים של בעייה זו, ובכללם: גילוי של שינוי אקלים אנתרופוגני מתוך תצפיות וייחוס של עלייה בתדירות אירועי קיצון מסוימים לשינוי האקלים; שינויים במאזן הקרינה של כדור הארץ עקב עלייה בריכוז גזי החממה; רגישות אקלימית ומשובים פנימיים במערכת האקלים; ושימוש במודלים ממוחשבים לחיזוי שינוי אקלים עתידי. בשלב זה יתקיימו שלושה מפגשי הנחייה.

לאחר סיום השלב העיוני בקורס, ובסיום הסמסטר, הסטודנטים יכתבו עבודה סמינריונית על נושא שייבחרו, אשר נוגע לאקלים כדור הארץ. צוות הקורס יסייע לסטודנטים בבחירת נושא ומנחה לעבודה אשר תוגש בסוף הסמסטר העוקב. העבודה תתבסס על מאמרים מכתבי עת מקצועיים, עם אפשרות לשילוב ניתוח נתונים מקורי, במידה וישנם נתונים זמינים שרלבנטיים לנושא העבודה. בסיום העבודה, הסטודנטים ירצו על עבודתם בפני המנחים וצוות הקורס.


1 בעבר נקרא הקורס בעיות מודרניות במדעי האטמוספרה.