האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20562 גרפיקה ממוחשבת

20562 גרפיקה ממוחשבת‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏,1 וכן אלגברה לינארית 1, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים, מעבדה בתכנות מערכות.

פיתוח הקורס: פרופ' ראובן אביב, ד"ר מיריי אביגל, ד"ר ג'ק וינשטין, קונסטנטין מירקין; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

מטרות הקורס

הקורס נועד להציג את היסודות התאורטיים שעליהם מבוססת הגרפיקה הממוחשבת, וללמד כיצד ליישמם לשם יצירת תמונות מדגם דו-ממדי או תלת-ממדי. בקורס יידונו מבני המערכות הגרפיות, היסודות המתמטיים והפיסיקליים שלהן וכן האלגוריתמים ומבני הנתונים שעליהם הן מבוססות. כמו כן, יידונו שיטות לדיגום עצמים תלת-ממדיים וליצירת תמונות צבע מציאותיות. בקורס יילמד השימוש בחבילת תוכנה גרפית. הסטודנטים יוכשרו לכתוב יישומים גרפיים בשפה עילית ובעזרת חבילת התוכנה.

הסטודנטים יבצעו מטלות תאורטיות ותכנותיות וכן פרויקט תוכנה.

ספר הקורס

D. Hearn M.P. Baker, W.R. Carithers, Computer Graphics with OpenGL, 4th ed. (‏Prentice Hall, 2011‎)‏

הסטודנטים ילמדו פרקים מספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית.

נושאי הלימוד


1 או הצמד חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב + חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏, או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏.