האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20574 מערכות נתונים - טכנולוגיות ואלגוריתמים

20574 מערכות נתונים - טכנולוגיות ואלגוריתמים‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏, מערכות בסיסי-נתונים. ידע קודם מומלץ: הקורס מערכות הפעלה.

פיתוח הקורס: פרופ' אהוד גודס, יעל ארד

הקורס עוסק בארכיטקטורה של מערכות תוכנה לניהול בסיסי נתונים, וכן בעקרונות ובאלגוריתמים שעליהם מבוססים רכיבים שונים של מערכות אלה. ההתייחסות העיקרית היא לבסיסי נתונים יחסיים.

ספר הקורס

A. Silberschatz, H.F. Korth & S. Sudarshan, Database System Concepts, 7th ed. (‏‏McGraw Hill, 2020‎(‏

הסטודנטים ילמדו פרקים מתוך ספר הקורס באנגלית בעזרת מדריך למידה בעברית.

נושאי הלימוד


1 בעבר נקרא הקורס מימוש מערכות בסיסי - נתונים.