האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20908 פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה

20908 פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה‏

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: לפחות 72 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי הטבע והחיים, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, ביוכימיה א, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏, אקולוגיה, עולם הצמחים, החולייתנים, לפחות קורס אחד במעבדה במדעי החיים וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. בנוסף, לנושאים מסוימים ייתכנו דרישות לקורסים נוספים מתוך התכנית במדעי החיים בהדגשת לימודי שדה. לפרטים ולקבלת אישור הרשמה יש לפנות למרכז הוראת הקורס.

פיתוח הקורס: פרופ' שמעונה גינצבורג, פרופ' עדו יצחקי

קורס חובה בתכנית לקראת תואר בוגר במדעי החיים בהדגשת לימודי שדה (‏וקורס בחירה בתכנית למדעי החיים‎)‏. בכל אחד מנושאי הקורס מודגש פן שַֹדָּאִי או פן אינטגרטיבי של הביולוגיה, העוסק באורגניזם כמכלול, או ביחסי הגומלין בין יצורים לבין עצמם וביניהם לבין סביבתם.

נושאי לימוד לבחירה

מבנה הקורס

הקורס מתבסס על מקראה של טקסטים מדעיים באנגלית ומצריך שימוש בספרייה אוניברסיטאית.