האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20914 בעיות בפילוסופיה של המדע

20914 בעיות בפילוסופיה של המדע‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעים - כללי

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס פילוסופיה של המדע, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במדעי הטבע והחיים.

פיתוח הקורס: פרופ' ימימה בן-מנחם

יועצים: פרופ' גלעד ברעלי, פרופ' ישעיהו ליבוביץ

הקורס נועד לאפשר לסטודנטים שמצאו עניין בקורס המבוא פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏ להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום זה במסגרת קורס מתקדם יותר, כך שבסופו של הקורס יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית בנושא הקשור בתחום. אין הכוונה למצות ענף כל שהוא בפילוסופיה של המדע, אלא לתרגל עיון פילוסופי, כלומר קריאה ביקורתית, דיון והתייחסות עצמאית לחומר.

הסטודנטים יקבלו כעשרה מאמרים בשפה האנגלית וחוברות להדרכה ולהנחיות. למרות שלא ישולבו בקורס מקורות היסטוריים, יובלט הקשר בין נושאי הדיון לבין המתרחש במדע כיום או בתקופות קודמות.

סטודנטים שייבחרו לכתוב עבודה סמינריונית יכינו את עבודתם בהדרכת מדריך, ובסיום העבודה ינהלו דיון מסכם בנושא. העבודה הסמינריונית תסתמך על חומר הקורס או על חומר מועט אחר.

נושאי הלימוד


1 קורס זה והקורס הסמינריוני בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע (‏20304‎)‏ זהים בתכניהם. הקורס 20304 מיועד לסטודנטים לתכניות במדעים שבכוונתם לכתוב עבודה סמינריונית בנושאי הקורס. הקורס 20914  מיועד לכל שאר הסטודנטים, ובכלל זה לאלה שלומדים לאחת מהתכניות במדעים ואין בכוונתם לכתוב עבודה סמינריונית בנושאי הקורס.

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. הגשת העבודה הסמינריונית מותנית בעמידה בהצלחה בשניים מהקורסים: מבוא ללוגיקה, מדיקרט עד יום, פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, בעיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית. תנאי להגשת עבודה סמינריונית בקורס זה הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה. לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.