האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22939 נושאים מתקדמים באבטחת המרחב המקוון

22939 נושאים מתקדמים באבטחת המרחב המקוון‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב. ידע קודם דרוש: הקורסים מבוא לקריפטוגרפיה או מבוא לאבטחת המרחב המקוון או אבטחת מערכות תוכנה. ידע קודם מומלץ: מבוא ללמידה חישובית.

אחריות אקדמית: פרופ' אהוד גודס

פיתוח: ד"ר ארז ויסברד

ייעוץ: פרופ' תמיר טסה

קורס זה מומלץ כקורס מתקדם לתלמידי מסלול אבטחת הסייבר ומוצע כבחירה לשאר הסטודנטים

1. מטרות הקורס

הקורס הוא תיאורטי בעיקרו אך ישלב תיאוריה ויישום. התלמידים יצטרכו לממש חלק מן השיטות הנלמדות בתוכנה.

2. נושאי הלימוד

הקורס מורכב משלוש יחידות לימוד שמכסות שלושה נושאים מרכזיים בתחום אבטחת הסייבר המודרני:

3. ספר הקורס :

1‎)‏ [MLS]: Brij B. Gupta, Michael Sheng, Machine Learning for Computer and Cyber security, Oreily, 2019

בנוסף נשתמש בחלקים מהספרים הבאים ומאמרים עדכניים:

2‎)‏ [TLS]

Bulletproof SSL and TLS, Understanding and deploying SSL/TLS and PKI to secure servers and web applications, by Ivan Ristić

Link: https://www.feistyduck.com/books/bulletproof-tls-and-pki/

[SCA] (‏Side Channel Attacks‎)‏

3‎)‏ Power Analysis Attacks, Revealing the Secrets of Smart Cards, by Mangard, Stefan, Oswald, Elisabeth, Popp, Thomas.

Link: https://www.springer.com/la/book/9780387308579

4‎)‏ (‏Machine Learning in Cyber‎)‏

Machine Learning in Cyber Trust, Security, Privacy, and Reliability. Editors: Tsai, Jeffrey J. P., Yu, Philip S.

Link: https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-88735-7

4. מטלות הקורס

הסטודנטים יגישו מטלות תאורטיות ומטלה תיכנותית (‏פרויקט‎)‏.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.