האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20940 מבוא לאבטחת המרחב המקוון

20940 מבוא לאבטחת המרחב המקוון‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: מערכות הפעלה, מבוא לרשתות תקשורת מחשבים

פיתוח: יצחק בייז

קורס זה הוא קורס חובה לתלמידי מסלול מדעי המחשב – אבטחת הסייבר ומוצע כבחירה לשאר הסטודנטים במדעי המחשב. הקורס מציע רקע ויסודות הנדרשים להמשך הלימודים במסלול.

מטרות הקורס

הקורס ישלב תיאוריה ויישום. על הסטודנטים יהיה לממש חלק מן השיטות הנלמדות בתיאוריה עם פרקטיקה בתוכנה.

לא תהיה התמקדות טכנית במערכת ספציפית, שכן אין הכוונה להכשיר את הסטודנטים להיות משתמשים/אדמיניסטרטורים/מנהלים של מערכת זו או אחרת.

נושאי הלימוד

ספר הקורס

William Stallings & Lawrie Brown, Computer Security: Principles and Practice (‏4th edition‎)‏, Pearson, 2020

מטלות הקורס

הסטודנטים יגישו מטלות תיאורטיות [5-3] ומטלות תכנותיות [2-1].


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.