האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22950 סמינר מחקר: אלגוריתמים לרשתות מחשבים

22950 סמינר מחקר: אלגוריתמים לרשתות מחשבים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: 12 נקודות זכות עבור קורסים בתואר שני (‏לא כולל השלמות‎)‏ בממוצע של 85 ומעלה. ההרשמה לסמינר מותנית באישור בכתב של המנחה בסמינר ושל האחראי לסמינרים.

ידע קודם דרוש: הקורס מבוא לרשתות תקשורת מחשבים

צוות הפיתוח: ד״ר שיר לנדאו פייביש

מטרות הסמינר 

הסמינר נועד ליצור קבוצה של סטודנטים המתעניינים בנושאים אלגוריתמיים של רשתות תקשורת מחשבים ושמעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום. במסגרת הסמינר יתבקש הסטודנט "להתמחות" בנושא מסוים, שאותו ילמד ממאמרים שיינתנו על-ידי מנחה הסמינר ומשני מאמרים נוספים.

 

מבנה הסמינר:

חובת המשתתפים בסמינר 

מספר המשתתפים בסמינר מוגבל ל-10  סטודנטים.