האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

31011 אנגלית לחינוך ופסיכולוגיה: מתקדמים ב

31011 אנגלית לחינוך ופסיכולוגיה: מתקדמים ב‏1

שיוך: אנגלית כשפה בינלאומית (‏אקדמי‎)‏ / אנגלית כשפה בינלאומית

תנאי קבלה: סיווג למתקדמים ב על פי המבחן הפסיכומטרי או על פי מבחן המיון באנגלית אמי"ר/ם, או סיום בהצלחה של הקורס המכין מתקדמים א (‏61133‎)‏.

קורס ברמה רגילה שאינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס: קלייר גורדון, אן מרקס, ג'נט סגל, טובה פרסוף, אנט רוזנברג

יועצת: ד"ר אסתר קליין-ווהל

הקורס נועד לפתח אצל הסטודנטים שימוש באסטרטגיות קריאה המאפשרות קריאה יעילה של חומר אקדמי באנגלית. אסטרטגיות הקריאה כוללות: מיומנויות קוגניטיביות, העשרת אוצר מילים ומבנים לשוניים, והבנת דפוסים של ארגון טקסט אקדמי. הקורס מקנה כלים להבנת טקסטים אקדמיים ולקריאה מושכלת וביקורתית.

הקורס משלב בתוכו מיומנויות כתיבה, סיכום, מיזוג וניתוח טקסטים וכן מיומנויות שיחה.

מבנה הקורס

הקורס כולל מאמרים אקדמיים ממגוון נושאים בתחומי הפסיכולוגיה והחינוך.

היחידות כוללות את החלקים הבאים:

מתכונת הלימוד

הקורס מוצע בהנחיה מוגברת וירטואלית – צפייה מהבית.2

דרישות הקורס

הגשת מטלות החובה, השתתפות במבחן הביניים ובמבחן הגמר.

יש לסיים קורס זה לפני ההרשמה לקורס מתקדם.

לתשומת לבכם, החל מסמסטר א2016 שמות הקורסים באנגלית שונו כמפורט בידיעון בפרק לימודי אנגלית כשפה זרה.


1 מסמסטר ג2022 הקורס אינו נלמד עוד.

סטודנטים ותיקים שנרשמו בעבר לקורס אנגלית: הבנת הנקרא לתלמידי מדעים (‏מתקדמים ב או רמה A בעבר‎)‏ או לקורס אנגלית: הבנת הנקרא לתלמידי מדעי הרוח והחברה (‏מתקדמים ב או רמה A בעבר‎)‏ בלי שעברו בחינת אמי"ר, ולא עמדו בדרישות הקורס, לא יוכלו להירשם פעם נוספת לקורס זה. יהיה עליהם להיבחן בבחינת אמי"ר וללמוד את אחד הקורסים – מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א – שאליו יסווגו לאחר הבחינה.

2 הקורס מתנהל באמצעות האינטרנט, לכן גישה זמינה לאינטרנט הינה חיונית.