האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55157 דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה

55157 דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בפסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורסים תכנון לימודים, הוראה והערכה, ותואר ראשון בפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, דניאלה פרידמן, חנה רודיטי, איריס לוי, רות רייזל

מטרות הקורס

מבנה הקורס

הקורס מבוסס על מקראה ועל מדריך למידה הכולל מבוא לנושאים השונים של הקורס, הנחיה בקריאת המאמרים ושאלות מנחות עליהם.

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.