האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55167 מתודולוגיה של הוראת ספרות

55167 מתודולוגיה של הוראת ספרות‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בספרות

תנאי קבלה:

84 נקודות זכות, ובכללן 48 נקודות זכות בספרות בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא ספרות ו/או תאטרון,2 ‏ובכללן כל קורסי הפתיחה והקורסים הרגילים שהם חלק מדרישות החובה לתעודת הוראה בספרות,3 לפחות קורס מתקדם אחד בספרות, לפחות עבודה סמינריונית אחת בספרות, וכן הקורסים קריאה וכתיבה אקדמית עם גישור מערבית לעברית, (‏או עברית כשפה שניה 91462 שאינו מוצע עוד‎)‏ 4 תכנון, לימודים, הוראה והערכה ופילוסופיה של החינוך.5 כמו כן יחויבו הנרשמים בייעוץ אצל ד"ר יובל בן-אטיה, היועץ לתעודת הוראה בספרות.

הקורס נועד לעורר מודעות לשאלות הכרוכות בהוראת הספרות לתלמידי בתי ספר על-יסודיים ולהציע פתרונות ראויים מבחינה מתודית ומבחינה חינוכית. הסטודנטים בקורס יפתחו יכולת להציע פתרונות משל עצמם.

מבנה הקורס

הקורס מבוסס על סדרת הרצאות מוקלטת על גבי תקליטורים. הסדרה עוסקת בסוגיות שונות של הוראת הספרות העברית והכללית בבתי ספר על-יסודיים בארץ. הדיון מלוּוה בהדגמות מתוך תכנית הלימודים המקובלת. בכל דיון מוצגות דרכי הוראה שונות, המותאמות הן לנושא הנלמד והן לאוכלוסיות שונות של תלמידים. כל דיון מתבסס על לימוד עצמי מכין של יצירות ספרותיות ועל קריאה של חומר תאורטי (‏כגון מאמר או פרק מתחום ביקורת הספרות או מתחום החשיבה החינוכית‎)‏.

הקורס כולל חובת השתתפות ב-5 מתוך 6 מפגשי הנחיה, וכן הגשת 5 מטלות חובה.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

2 קורסים אחרים בספרות יכולים להיכלל במסגרת התנאי של 84 נ"ז, אך לא במסגרת התנאי של 48 נ"ז בספרות.

3 הסבר מפורט ראו בפרק תעודות הוראה בידיעון האקדמי.

4 פטורים מלימוד קורס זה מי שעומדים באחד משני תנאים: א. סיימו בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא עברית; ב. השיגו פטור מלימודי עברית באוניברסיטה אחרת.

5 או הקורס תורת החינוך (‏55004‎)‏, שאינו מוצע עוד.